www.rockworst.nl
Makkerlijker is natuurlijk om gewoon irc te gebruiken dit kan je downloaden via www.mirc.com.
Typ vervolgens:
/server irc.liveharmony.org (of  irc.linkline.com)
/join #punx.nl
je naam kan je veranderen door /nick jounaam
Je kan je naam registreren dmv:
/msg nickserv REGISTER password email address